המרת JOD ל EGP
סכום להמרהJOD


דינר ירדני ללירה מצרית