מחשבון זה מציג לפניכם את ערך ה-BMI כלומר חישוב יחס מסהת הגוף משקל כנגד גובה (האם אתם רזים, שמנים או בטווח הרצוי של המשקל שלכם). יש להזין משקל בקילוגרמים, גובה בסנטימטרים.